9. Os papeis do ilustrador

V9_papeis

Como todo profesional freelance que desenvolve a súa actividade en España, o ilustrador debe asumir unhas condicións burocráticas, fiscais e de cobertura sanitaria bastante áridas e incómodas. Neste post resumimos estas condicións e deixamos algunhas recomendacións para que levar os papelames non se che converta nun viacrucis.

1. Autónomos e IAE

Hai que darse de alta?

A lei obriga a darse de alta en Facenda e na Seguridade Social a toda persoa que vaia exercer unha actividade económica. Non existen excepcións. Porén, se a túa actividade non é habitual e os teus ingresos anuais son inferiores a aproximadamente o salario mínimo interprofesional podes non darte de alta na Seguridade Social; unha sentenza do Tribunal Supremo de 1997 avala este criterio, pero segue sen corresponderse co que considera a propia Seguridade Social. Como solución provisional pode servirche, pero tendo sempre en conta que non estarías nunha situación totalmente correcta (máis información nas pp. 35- 36 do Nuevo libro blanco). En todo caso, lembra que sempre é obrigatorio darse de alta no IAE en Facenda, tanto se te dás de alta na Seguridade Social como se non.

Unha posibilidade practicada por moitos autónomos cando a súa actividade é esporádica é darse de alta na Seguridade Social só nos meses correspondentes a esa actividade. Non obstante, usar ese truco para só emitir facturas nos meses de alta comporta risco de inspección e a correspondente sanción e pagamento de meses atrasados. Á parte, claro está, non se debe esquecer que as altas e baixas continuas afectan ás prestacións e mesmo poden facer que quedes sen cobertura sanitaria.

Facturar a través dunha cooperativa

Nos últimos anos está xurdindo tamén a opción das «cooperativas de facturación». Son sociedades das que te podes facer membro simplemente para que facturen por ti (por cada factura dante de alta uns días na Seguridade Social como se foses persoa asalariada, e cando cobran a factura reembólsanche o diñeiro restando a súa comisión pola xestión). Pode ser unha boa solución para traballos esporádicos, pero se vas facturar de forma continuada, fai números: en xeral vaiche saír máis caro que ser autónomo. Ten ademais en conta que, se só te dan de alta uns días ao mes, as túas prestacións tampouco van ser as mesmas que se estás de alta de forma continuada.

Algúns expertos expresan dúbidas sobre a situación destas cooperativas (dado que forzan o sentido orixinal dunha cooperativa), e recomendan chegado o caso utilizar aquelas que estean especializadas nun sector concreto (cultural, creativo…).

Como darse de alta como autónomo

[Atención: Entre os cambios introducidos pola Lei 6/2017 —que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2018— está a obrigatoriedade da alta na Seguridade Social de forma previa (ata 60 días antes) á inscrición no censo da Axencia Tributaria —ou como moito de forma simultánea—, é dicir, ao contrario de como era ata agora. En breve actualizaremos este parágrafo cos cambios introducidos pola nova lei en vigor.]

O primeiro é inscribirte no censo de profesionais da Axencia Tributaria co impreso modelo 037 (podes compralo alí, descargalo de balde na súa web para entregar en persoa ou cubrilo por internet con certificado dixital). A epígrafe do IAE que corresponde aos ilustradores é a 861 da sección segunda (actividades artísticas). Os profesionais están exentos de pagar o imposto de actividades económicas. Despois, nunha oficina da Tesourería da Seguridade Social daraste de alta no réxime especial de traballadores por conta propia (impreso modelo TA.521), escollendo unha base de cotización.

Lembra que a partir da túa primeira alta en Autónomos (Seguridade Social) xa non poderás emitir facturas con datas fóra dos períodos de alta. O prazo para presentar as altas de autónomos é todo o primeiro mes da alta en Facenda, pero para as baixas o prazo é agora mesmo de 3 días.

TIP9_papeis_b

2. O IRPF

Unha vez que estás de alta, xa podes emitir facturas. Tes diversos modelos de factura, pero nelas sempre teñen que figurar:
Todos os teus datos fiscais
Os datos fiscais do cliente
O número de factura (consecutivo, dentro do ano en curso)
A data de emisión
(ademais do concepto e do importe).
As facturas deben indicar a retención do IRPF que se debe aplicar. Actualmente é do 15%. (Para novos autónomos en actividades profesionais, a retención é agora só do 7% dentro do ano en que se dan de alta e os dous seguintes.)

3. O IVE

Os traballos de ilustración consistentes na cesión de dereitos de autor (é dicir, a práctica totalidade) están exentos de IVE. Os traballos de deseño gráfico, en cambio, si levan IVE: a efectos fiscais a ilustración non é considerada como servizo profesional, senón como unha cesión dunha creación a cambio dunha contraprestación. Pero, ollo, a venda de orixinais ou aplicacións dunha ilustración (unha postal, unha camiseta) si debe levar IVE.

Se só realizas traballos exentos de IVE, indícao no modelo 037 de alta censual, e non terás obriga de presentar declaracións de IVE. Nas facturas de traballos exentos de IVE é recomendable incluír o texto «Operación non suxeita a IVE polo artigo 69.Un.1.º da lei 37/1992».

 

4. A declaración da renda

Cando tes obriga de declarar

Se es freelance (é dicir, realizas as túas actividades económicas por conta propia, e estás dado de alta en Facenda) tes sempre a obriga de presentar a declaración da renda, independentemente de cales sexan os teus ingresos.

Os datos fiscais

Se os solicitas para cubrir a declaración, a Axencia Tributaria envíache os teus datos fiscais do exercicio. Os datos fiscais recollen:
— A lista dos pagamentos que che liquidaron os clientes
— As correspondentes retencións de IRPF deses pagamentos.
— Algunhas actividades que poden vir reflectidas como rendementos de      traballo.
— A túa cotización no réxime de autónomos.
Se non che chegan por carta, podes descargar os teus datos fiscais na web da AEAT. Revisa sempre os datos, porque se falta algo ou a información non é correcta, ti es responsable de que figuren ben na túa declaración.

Gastos deducibles que podes meter na declaración

En xeral o ilustrador freelance declara gastos e ingresos na modalidade «actividades profesionais en estimación directa». Aí pódense incluír gastos directamente relacionados coa actividade, como:

  • Seguridade social a cargo da empresa: as túas cotas de autónomos.
  • Consumos de explotación: material de debuxo e oficina, fotocopias e impresións, aluguer de espazo de traballo (se é distinto da túa vivenda; se non, só a parte correspondente do aluguer, e é un pouco complicado), portes e envíos, subministracións contratadas para o traballo (internet, teléfono).
  • Profesionais independentes: gastos en servizos profesionais: xestores, avogados…
  • Outros servizos exteriores: hosting e dominios web, publicistas, maquetadores, deseñadores web, fotógrafos…
  • Outros conceptos exteriores: libros e documentación, desprazamentos a cursos e congresos, cotas de afiliación a asociacións profesionais…
Presentación da declaración

Se a declaración che sae negativa (a devolver) entrégaa por vía electrónica. Facenda adoita pagar bastante rápido, en poucas semanas. Entregándoa en papel na túa sucursal bancaria tardas bastante máis en recibir o importe.

5. Para aforrar paseos, colas e estreses

— Actualmente moitos trámites presenciais na axencia tributaria requiren cita previa. Por iso é recomendable facer os trámites por vía electrónica. Para iso debes solicitar un certificado electrónico, obter unha clave PIN ou activar o teu DNI para xestións electrónicas.

— É recomendable notificar as altas e baixas en autónomos dentro dos 6 primeiros días do mes.

 


«Os autónomos non enferman xamais:
non lles queda outra.
»
Proverbio ‘freelance’

 


 

Ligazóns

«El ilustrador ante la Administración» (artigo do Nuevo libro blanco, PDF)
Preguntas frecuentes dos autónomos (ATA-Federación de Autónomos, PDF)
Guía de alta de autónomos (artigo en Ata.es)
Sede electrónica da Axencia Tributaria
Sede electrónica da Tesourería da Seguridade Social

1 thought on “9. Os papeis do ilustrador”

Comentarios pechados.