Contacto

Podes recibir o Newsletter Ninja pedindo suscripción a novas@guianinjadoilustrador.org

Esta é unha guía para ilustradorxs feita por ilustradorxs: o teu feedback é moi valioso para actualizala e mellorala :-). Podes escribirnos ou facernos chegar información ninja enchendo este formulario:

    Nome (requerido)

    Correo electrónico (requerido)

    Asunto

    Mensaxe