8. Plaxios e usos indebidos

Cada vez son máis habituais os usos indebidos, roubos e plaxios de creacións gráficas. O ilustrador debe coñecer as ferramentas legais e xurídicas para facer valer os seus dereitos fronte a este tipo de infraccións. E, no posible, debe reclamar compensacións proporcionadas aos danos causados.
Ler máis “8. Plaxios e usos indebidos”

7. Débedas e faltas de pagamento

Se es freelance ten por seguro que isto che sucederá nalgunha ocasión, se é que non che pasou xa: un cliente que non paga. Nalgúns casos reclamar unha factura non pagada pode ser sinxelo, pero noutros pode acabar sendo esgotador. Se non queda máis remedio, veraste obrigadx a acudir a un avogado, pero antes hai algúns pasos que podes dar para tentar o cobramento: Ler máis “7. Débedas e faltas de pagamento”