8. Plaxios e usos indebidos

Cada vez son máis habituais os usos indebidos, roubos e plaxios de creacións gráficas. O ilustrador debe coñecer as ferramentas legais e xurídicas para facer valer os seus dereitos fronte a este tipo de infraccións. E, no posible, debe reclamar compensacións proporcionadas aos danos causados.
Ler máis “8. Plaxios e usos indebidos”

6. Negociar tratos, descifrar contratos

Os contratos formalizan xuridicamente as relacións profesionais, regulando o uso que cedes do traballo e o beneficio que percibes. Por tanto, hai que familiarizarse coa lexislación, a terminoloxía contractual e os dereitos de autor. O teu descoñecemento do que asinas nun contrato só te pode prexudicar a ti.  Ler máis “6. Negociar tratos, descifrar contratos”