8. Plaxios e usos indebidos

Cada vez son máis habituais os usos indebidos, roubos e plaxios de creacións gráficas. O ilustrador debe coñecer as ferramentas legais e xurídicas para facer valer os seus dereitos fronte a este tipo de infraccións. E, no posible, debe reclamar compensacións proporcionadas aos danos causados.
Ler máis “8. Plaxios e usos indebidos”

3. Por que non traballo gratis

Ninguén entra nun restaurante preguntando se lle dan de xantar gratis. En cambio, aos ilustradores —tanto noveis como consolidados— pídeselles a miúdo que traballen sen cobrar. Isto segue a pasar con demasiada frecuencia nas profesións creativas (ilustradores, deseñadores, escritores, fotógrafos etc.). Ler máis “3. Por que non traballo gratis”