Saltar ao contido

A maioría dos ilustradores e ilustradoras son profesionais freelance. O creativo freelance é unha miniempresa: á parte de crear, ten que manexar plans de empresa, negociar proxectos, facer presupostos, contratos e facturas. Debe coñecer a fondo os dereitos e deberes da súa creación artística, para protexela e poder explotala. E, ademais, ten que moverse nun mercado complexo e protexerse de prácticas abusivas. Os ilustradores freelance precisan adestramento e habilidades ninja.

Descarga
a guía en pdf
>>